Dialogue Unlimited
 
 
 
 

Strona w przebudowie

Strona w przebudowie. 

Umożliwiamy dostęp do następujących artykułów:

a) Aktualne warsztaty otwarte Agnieszki Pietlickiej: http://www.dialogue-unlimited.com/pl/oferta/porozumienie-bez-przemocy/nasze-najblisze-warsztaty.html
b) O ofercie dla biznesu: http://www.dialogue-unlimited.com/pl/oferta/komunikacja-w-biznesie.html
c) O Marcinie Świerczyńskim: http://www.dialogue-unlimited.com/pl/o-nas/trenerzy/6-marcin-swierczynski.html
d) O wydawanych przez Dialogue Unlimited książkach: http://www.dialogue-unlimited.com/pl/oferta/wydawnictwo.html

 

Website under construction. You can only access to four links in Polish:
a) current workshops of Agnieszka
b) our offer for the corporate world 
c) the profile of Marcin 
d) the editing house

 

Unsere Homepage wird umgebaut. Zurzeit sind nur vier Links auf Polnisch aktiv:
a) aktuelle offene Workshops von Agnieszka
b) unser Angbot für Firmen
c) das Profil von Marcin
d) unser Verlagshaus

 
Copyright © dialogue unlimited. Wersja mobilna: Joomla Solmedia.pl